Hus og have

Biobrændsel er billigere og mere energirigtigt

Opvarmning af boligen er den største energisluger i de danske hjem. Der bruges rundt regnet 40 procent af det samlede energiforbrug på at holde bygninger opvarmt. Når bygninger og brugsvandet skal opvarmes, kan der være alternavitve og mere miljøvenlige og billigere løsninger du bør overveje. Der er stadig en fjerdel af de danske husstande, som befinder sig uden for fjernvarme dækning. Mange opvarmes stadig af oliefyr.

Hvis man eksempelvis skifter fra olie eller naturgas, kan der være mange penge at spare med et biobrændselsanlæg. Biobrændsler kan være relevante for boliger i områder uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas. Det er billigere og mere energirigtigt end el og olie.

Biobrændsel er en samlet betegnelse for træ, halm, biologisk nedbrydelige produkter (korn, skaller, kerner og frø) samt biogas og affald. I enfamiliehuse fyrer du som regel med træ, fx i form af brænde, træflis eller træpiller. Halm, korn m.v. anvendes desuden i nogle ejendomme på landet. Affaldsforbrænding er forbudt i private anlæg.

https://www.hjaltelin.dk/

Man kan bruge to overordnede typer af anlæg til at varme med biobrændsel:

– Biobrændselskedler opvarmer hele huset og producerer varmt vand, som et almindeligt centralvarmeanlæg.
– Brænde- og pillebrændeovne varmer enkelte rum og fungerer som supplement til anden opvarmning.

For mange er fyring med brænde også lig med hygge, når flammerne buldrer og knitrer i brændeovnen. Bor du tæt på andre mennesker er det derfor også en god ide at sikre sig, at naboerne ikke bliver generet af røggener fra skorstenen. Træets fugtprocent må ikke være over 18. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at gøre din skorsten højere. Moderne brændeovne udnytter brændet markant bedre end ældre modeller. Der stilles krav til en virkningsgrad på mindst 75%.

Måske du også synes om