Ukategoriseret

Oplysningspligt

Hvis man er en virksomhed, som arbejder med data/personlige data, hvilket stort set alle virksomheder gør på et større eller mindre plan, så har man. Men hvad betyder Oplysningspligt oplysningspligten egentlig? Og hvorfor er dataportabilitet en betydningsfuld ret?. Det kan være noget af en humle at finde hoved og hale i det hele, men ikke desto mindre er det vigtigt at kende til. Oplysningspligten er virksomhedens pligt til at oplyse hvilke data, der bliver indsamlet om dig og til hvilket formål. Derudover skal virksomheden også oplyse, hvem der er den ansvarlige for denne indsamling og bearbejdning af data jævnføre artikel 13 i Databeskyttelsesforordningen.

Dataportabilitet betyder at virksomheden der har indsamlet data om dig, ved dit sammentykke, skal sende de oplysninger, de har om dig eller data som leder hen til dig, på en læsevenligemåde. Dvs. hvis virksomheden har data om dine indkøb på deres webshop, har du ret til at få disse oplysninger sendt. Som udgangspunkt har du ret til at få disse data slettet. Dog kan der være specielle situationer, hvor du ikke har ret til det f.eks. hvis dine data er uden for det Europæiske marked, hvor der gælder andre regler og det er retten til at blive gemt.

Som privat person kan man også have oplysningspligt

Som privat person kan man komme ud for at skulle skriveunder på en erklæring om oplysningspligt, hvilket betyder, at man har pligt til at indberette, hvis ens oplysninger skulle ændre sig i fremtiden, dette kunne være bopæl og andet. Dette sikre at oplysninger er opdateret og korrekte. Der kan være mange grunde til at man har pligt til at opgive korrekte og nutidige oplysninger og dette kunne f.eks. være hvis man får brug for ydelser fra sin kommune, som så ville kunne holde styr, hvilke ydelser den pågældende borger har ret til.

Måske du også synes om