Sport og friluftsliv

Sømærker er vigtige vejvisere


Der findes en lang række af sømærker der hjælper sejlere med at finde rundt i de indre farvande langs næsten alle kyster. Disse sømærker er en slags havets trafikskilte, men til forskel fra de skilte og afmærkninger man har på land, så er sømærkerne langt mere standardiserede og ens over hele verden. Dette er en klar fordel idet enhver navigatør med det samme ved hvad han skal gøre når han støder på et sømærke, og dermed kan han forhåbentlig undgå at sejle på grund eller at sejle ind i fuglereservater eller andre skibe for den sags skyld. Årsagen til at sømærkerne er ens over hele verden er nok at de er udviklet over mange hundrede år. Men dem på land er opstået på næsten samme tid i mange forskellige lande.

Måske du også synes om