Ukategoriseret

Tænk over dine transportvalg


Vi lever i tid, der skal og vil blive mere og grøn i forhold til naturlige løsninger på livets udfordringer. Vi skal tænke bæredygtigt, når vi træffer valg og det er på alle områder i livet. Vores planet jorden lider under den måde hvorpå vi mennesker, har valgt at indrette vores tilværelse på, og klimaet er et tydelig eksempel på, at noget i vores økosystem er rive ravende galt. I de sidste mange år, har klimaet raset og vist sig fra sin bidske side med tiltagende og meget omfattende naturkatastrofer af ødelæggende karakter. Verdens førende og dygtigste forskere er i det store hele ret enige om, at pilen peger mod menneskeheden, der står for den ovenvejende del af ansvaret, når det kommer til et klima og en klode i krise. Vi har i årevis købt, forbrugt og vækstet os igennem tilværelsen på et niveau, som kloden ikke har kunnet holde til, og derfor skal vi sadle om lige nu.

Måske du også synes om